2014. június 4., szerda

A fogalomzavar látszata nélkül

Olvasom a lapokat, turkálok az emlékeimben, de sehogyan sem áll össze a kép. Bízva olvasóim bölcsességében, bővebb kiegészítések nélkül bocsájtom közre ezt az apró, de annál ellentmondásosabb gyűjteményt.

Haladjunk időben visszafelé. Az alábbi cikk azt taglalja, miért nem lehet szélsőjobboldalinak nevezni a Jobbikot.


Az indoklás lényegi eleme „... a "szélsőjobboldali" jelző negatív hatást kelt a nézőkben...”. (forrás wikipedia)

forrás:parameter.sk
 
Tetszenek érteni ugye? (Megérne egy terjedelmesebb misét az, hogy a szélsőjobboldali magatartás milyen érzéseket kelt a lakosságban.)
Rögtön megfogalmazódott bennem, hogy mit is jelent a szélsőjobb tulajdonképpen abban az országban, ahol a liberális és a baloldali immár szitokszónak minősül.

Egy rövid részlet:
A szélsőjobboldal kifejezés a politikai spektrum azon szereplőire használatos, akik többek közt a hagyományos értelemben vett jobboldali középpártokkal sok kérdésben egyetértve, de azoktól egyben el is határolódva jóval szélsőségesebb, gyakran agressziót tanúsító nézeteket vallanak. A modern szélsőjobboldali ideológiák legismertebb formái az (egymáshoz hasonló) nemzetiszocializmus és a fasizmus.” (forrás:wikipedia)

Ez a meghatározás viszont igényli az alábbi fogalom tisztázását: nemzetiszocializmus nácizmus):

Az ideológia főbb elemei:
 • Jobboldali (nacionalizmus) és baloldali (szocializmus) ideológiák összedolgozásával egy új világnézet létrehozása.
 • A szakszervezeti rendszer megújítása, a munkások védelme.
 • Németország helyreállítása, a létbiztonság megteremtése.
 • Szociális demagógia (baloldali típusú jelszavak hangoztatása párhuzamosan a szélsőségesen jobboldali tevékenységgel.)
 • élettér-elmélet („Lebensraumpolitik”, „Lebensraum im Osten”: több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé való terjeszkedés által)
 • a zsidóság elleni fajgyűlölet a német/germán/árja felsőbbrendűségből (Übermensch, Untermensch) kiindulva.
 • A vezetőben való feltétlen hit (Führerprinzip)
 • A demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek, és sajtótermékek megszüntetése
 • szociáldarwinizmus (az emberi társadalomban is a legalkalmasabb csoportok (fajták, változatok) tudnak fennmaradni, életben maradni, szelektálódni)
 • rasszizmus: az emberi rasszok közötti különbségek hangsúlyozása
 • eugenika (a szociáldarwinizmusban megfogalmazott fajfejlődés „elősegítése”, az akadályozó tényezők „kiiktatása”)
 • homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv; a homoszexualitás korlátozása, tiltása, és büntetése (homofóbia)
 • a vallásszabadság korlátozása”
  (forrás:wikipedia)
forrás:metropol.hu
Mint láthatjuk ezek azok a fő csapásirányok, amelyeket a Jobbik mindig is igyekezett elkerülni. Még nyomokban sem lelhetjük fel akár parlamenti szerepléseik során, az utcán folytatott áldásos tevékenységük közben pedig végképp nem.
Nem árt tisztázni azt sem, mi az a neonáci: http://hu.wikipedia.org/wiki/Neon%C3%A1ci  
(forrás:wikipedia)

Remélem legalább annyi kiviláglik, hogy a neonácizmus a nácizmus új megjelenési formája, tehát alapvetéseit tekintve nem különbözik elődjétől. Elődje, pedig világosan szélsőjobboldalinak tekinthető és tekintendő. Ha erre sikerült fényt derítenem, érdemes az alábbi cikkre felhívni a figyelmet:

A Fővárosi Ítélőtábla azt mondta ki, hogy: „...Az indoklás szerint maga a „neonáci” fogalma sem tisztázott. Hisz bizonyos eszmerendszerek a mai helyzetben más jelentést kapnak, és más jelentést kell, hogy kapjanak ... a bíróság ezzel együtt hibát követett el, amikor megállapította a jogsértést, mert ezzel állást foglalt. Márpedig a bíróság nincs abban a helyzetben, hogy egy ilyen történelmi, társadalmi vitában „ítéleti szinten” állást foglaljon...”
(forrás:168ora.hu online változata 2014.01.28.)

Még szerencse, hogy egységes a bíróságok joggyakorlata és elutasítják, hogy tudományos vitákat jogi eszközökkel döntsenek el. De akkor, hogyan foglalhatott mégis állást a Kúria a szélsőjobb fogalmának megítélésében, mert bárhogy fogalmazzuk át a kérdést, ítéletével ezt tette.

Tulajdonképpen nem jutottam más megállapításra mint, hogy létezik ma Magyarországon egy párt, amely jobboldali, de nem szélsőjobboldali, bár újnáci, amely valójában a szélsőjobboldal legradikálisabb ágát képviselő nemzetiszocializmusból, vagyis a nácizmusból nőtt ki.
Várom az első parlamenti javaslatot, amely szerint a szélsőjobbozás betiltását és helyette az újnácizást szorgalmazná.

(forrás: hir.24.hu online kiadás 2014.05.28)

Talán lehet, hogy ez a perdöntő bizonyíték, hogy a Kúria jó nyomon járt, hiszen holló hollónak nem vájja ki a szemét, de itt bizony az egyik kutya megtagadta a másik ebet. Ha egy magát nyíltan szélsőjobboldalinak valló párt (Nemzeti Front) egy másikkal (Jobbik) nem vállal közösséget, az azt mutatja, hogy ez a másik nem üti meg azt a szintet, ami szükséges az eszmék közvetítésére. 

forrás:piroslapok.blog.hu
 
Mennyit köszönhet most Vona Gábor Le Pennek. Nem kell a szélsőjobb szégyenbélyegét magán viselnie, de annak a terhét igen, hogy azok tagadják meg, akikhez legjobban közelíteni szeretett volna, akinek kebelébe bújt volna.
Ha abban érző szív dobogna és nem rideg márványból lenne, ami lehűti forradalmi hevülettől izzó arcát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése