2014. október 31., péntek

És a többi néma csönd

El tudja bárki képzelni, hogy hivatali ügyintézés során a bürokrata nem válaszol kérdésére, kérelmére? Nos, igen sajnos nagy valószínűséggel el. De azt is tudjuk, hogy végtelenségig, következmények nélkül ügyeket elhúzni egyetlen hivatalnok sem mer, mert bizony köti őket az a fránya határidő és tágabb értelemben a törvények.


Bővítsük tovább a lehetőségek tárházát! Képzeljük el, hogy mindannyiunkat, vagy legalábbis a társadalom szélesebb rétegeit érintő kérdésben kell egy hivatalnoknak döntenie. Személyi igazolvány, forgalmi engedély, jogosítvány kiállítása.
Folytathatnám hosszasan a sort. Mennyi illeték kell, milyen űrlapon kell benyújtani a kérelmünket, mennyi az ügyintézési határidő. Csupa-csupa olyan kérdés, amelyet ezer és ezer ember tesz – vagy bizonyos feltételek hiányában tenne fel – naponta a hivatalokban, ügyfélszolgálati irodákban, információs ablakoknál, vagy a portás bácsinál. De pont ezért találták ki az internetes, telefonos, hirdetőtáblás tájékoztatási eszközöket, megoldásokat. Ezek hiányában bizony az ügyeinket intéző serény(nek néha nem mondható) csinovnyiksereg bizony hamar megzakkanna.

Közös vonásként szeretnék néhány körülményt kiemelni.
Bármennyire is nem érezzük, de hivatali ügyeinket, - jól, vagy rosszul – kiképzett, hozzáértő, sokszor jelentősen alulfizetett közszolgák intézik el, néha igencsak mostoha körülmények között. A törvényeket és egyéb jogszabályokat inkább betartják, mint sem, a jogot érvényesíteni igyekeznek. Soha, de soha nem engedhetik meg maguknak azt, hogy kérelmeinkre, kérdéseinkre érdemben ne válaszoljanak. Ezt már csak szakmai igényességből sem teszik, nem beszélve az empátiáról – ha szorult beléjük – vagy a szankcióktól való félelemből.
forrás:nepszava.hu

Ezzel szemben a közigazgatási hierarchia csúcsán állók, országos hatáskörű szervek vezetői, miniszterek, államtitkárok és egyéb funkcionáriusok, minden különösebb gondolkodás nélkül tagadják meg a válaszadást, akár a sajtó képviselőinek, akár az állampolgároknak direktben.
( A sajtó annyiban érdekesebb, mivel a fent vázolt tömegjelenségekre, a számukra adott korrekt tájékoztatással komoly segítséget vehetnének le a saját beosztottjaik válláról, jelentősen megkönnyítenék az állampolgárok tájékozódását – már amennyire ez fontos számukra – illetőleg egészen egyszerűen ellátnák a mindennapos feladataikat, nem beszélve arról, hogy ezt még egy gáláns gesztusként is felfoghatnánk a részükről.)

Ma egy miniszter bármilyen létfontosságú kérdés elől elmenekülhet, hülyeséget válaszolhat, perrel fenyegetőzhet, kitérő választ adhat, vagy csak kerek perec megtagadhatja a válaszadást.

Na és – kérdezheti a kedves olvasó – mi ebben az újdonság? Mióta a világ világ, ez így van.
Ezzel az általános érvényű válasszal nem kívánok vitába szállni, de azt a kérdést felteszem, hogy jól van-e ez így és, ha a válasz nem, akkor kérdem én ki a felelős mindezért?

Az uralkodó osztály – nem keverendő össze a basáskodókkal és oligarchákkal, bár némi hasonlóságot felfedezni vélek – hatalmát mivel legitimálja? Még a középkorban is minimum Istennel össze kellett rúgnia a port annak az alattvalónak, aki a császár hatalmát megkérdőjelezte. Még akkor is ügyeltek arra, hogy egy megfoghatatlan, vagy nehezen megfogható okot, magyarázatot adjanak hatalmuk eredetének, de ez a magyarázat manapság nem más, mint mi magunk vagyunk.

forrás:wikipedia.hu

Mi, akik a „ Na és” kérdést feltesszük és legyintünk egyet, mert azt gondoljuk mást nem tehetünk. Aki így gondolja, attól el kell, hogy búcsúzzak, hiszen útjaink elválnak. Akiknek semmiféle aggályai nincsenek, azokkal bármit meg lehet tenni, azok adják oda a fél veséjüket, a szűz lányukat, minden vagyonukat, akik azonban kételkednek az általunk „választottak” abszolút hatalmában, azok kísérjék figyelemmel továbbra is bejegyzéseimet, de az archívumban is turkálhatnak. Sajnos – ahogy Hofi mondaná - ma is aktuális.

2 megjegyzés:

  1. "Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék."

    http://mek.oszk.hu/02200/02256/02256.htm

    VálaszTörlés
  2. Nem is tudom miért, de pont erre gondoltam. Pedig ez már elvileg egy elavult vacak. Majd háromszáz éves.

    VálaszTörlés