2014. október 28., kedd

Isten engem úgy segéljen!

Nyomatékosítani, megerősíteni sokszor elvárt, sőt kívánatos. Sokan nem gondolnak bele, hogy a túlzott iparkodásukkal éppen az ellenkező hatást érik el.

Esküt tenni élethelyzetenként egyszer lehet az életben.
Nem lehet megígérni, hogy holtomiglan, holtodiglan, ha a másik fél él, miközben már más oldalán mormoljuk e szöveget. Egyszer lehet elköteleződni egy ügy iránt. Ezen nem változtat, hogy az adott ügyet képviselő más emberek hogyan viszonyulnak a kérdéshez.  Az én döntésem, amit jól átgondolva, mérlegelve hoztam meg és ezek után ezt mindenki más előtt is deklarálom, majd nyilvánosan vállalom minden következményével együtt.

Fontos és ünnepélyes pillanat.
Talán értékét nem rontja az sem, hogy bizonyos állami hivatalok vállalásánál is elengedhetetlen alaki kellékként tüntetik fel. Kötő ereje kétséges és mindig az egyéntől függ. Talán ósdi és talán vicces hagyományként is tekinthetnénk rá. Talán nem is több ennél. Lehet, hogy ezt a sokszor súlytalannak és túlhaladottnak tekinthető aktust új ruhába kívánták öltöztetni.
Tudniillik Magyarország jogállamiságának idején az eskü végét alternatívaként le lehetett zárni „Az Isten engem úgy segéljen!” szavak előrebocsátásával is. Ismétlem: lehetett ezzel is.
Alaphelyzetben az eskü szövegének végigmondása után nem volt semmiféle nyomatékosítás, hiszen a kellő súlyt maga az eskü tartalma szolgáltatta.

Mit tegyenek a hívők
Valakik úgy gondolták, hogy bizony élnek e hazában hívő emberek, akik szükségét érezhetik valami olyan formulának, felkiáltásnak, amit nem hívő ember bizony nem is érthet.
Aztán telt, múlt az idő, változtak a korok és egyre többször felejtette el az előolvasó, vagy az eskütételt levezénylő tájékoztatni, pontosabban felhívni a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy ez nem kötelező része az eskünek és csak annak kell – belső kényszertől vezéreltetve – mondani, aki úgy is érzi.
 
    forrás:szegedma.hu
Játék a betűkkel
Odáig fajult, vagy fokozódott a helyzet, – döntse el ki ki maga, hogyan értékeli – hogy most már egyáltalán nem hívják fel a figyelmet, sőt az eskü szövegének együttes elmondása során különös hangsúlyt fektetnek az Istennek tett ígéretre. Jól megnyomják, hadd mennydörögjön.
Egy egészen aprócska tényt ugyan elfelejtettek, amint fent már jeleztem. Ezzel nemhogy erősödne, hanem gyengül az eskü érvénye, mármint az esküt tettek összetételétől függően. Számon kérhetősége megkérdőjeleződik, érvénytelensége világossá válik.

Mit tegyenek a nemhívők
Ha én a barátomnak megígérem, hogy visszaadom a könyvét, de nem teszem, akkor azon túl, hogy pofán fog vágni, egyrészt nem vagyok a barátja – mert ugye meglopom – másrészt nem vagyok a barátja – mert adott szavam nem tartom be – harmadrészt nem vagyok a barátja – mert úgy ott fog hagyni, mint eb a ….
forrás:szegedcafe.hu 

Ha én nem hiszek Istenben, akkor hiába kérem az ő segítségét, hiába fogadkozok neki, hiába ígérgetek és hiába hívom tanúnak, esküm érvénytelen és nem köt.
Az a sokezernyi rendőr, tűzoltó, katona, közszolga, aki manapság fennhangon esküdözik Istenre olyannyira gyenge és megbízhatatlan támasza ennek az államnak, mint, aki esküt sem tett, pontosabban a megbízhatóságuk, lojalitásuk, empátiájukból, érzelmi és értelmi intelligenciájukból és nem az eskü szövegéből fakad. 

Az attól függ, hogy...
Valljuk be őszintén, erre azért jobban lehet alapozni. Igaz sokkal kevésbé ünnepélyes a szülők, nevelők sokévnyi, évtizednyi oktató, nevelő munkája, aminek eredményeként emberségből  - mert fizetésről beszélni a közszférában fantazmagória - azért sokan becsülettel állják a sarat, mint az egyszeri, nagy csinnadratta közepette, elég rosszul megrendezett színjáték, ami csak eskü néven ismeretes.

2 megjegyzés:

  1. Átok alatt esküvés.

    http://www.hetek.hu/hatter/200107/isten_engem_ugy_segeljen

    VálaszTörlés
  2. Nagyon jó cikk. Hogy találod meg ezeket? Vagy mindenre, amit írok van elmentve valami a könyvtáradban? Köszönöm. :-)

    VálaszTörlés